Dekt mijn hospitalisatieverzekering mijn ziekte als ernstige ziekte?

Bij ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak hoog op. Daarom voorzien mutualiteiten (christelijk, neutraal, socialistisch, liberaal of beroepsmutualiteiten) en ook verzekeringsmaatschappijen (bv Van Breda, Ethias, DKV, AG, KBC,…) een bijkomende clausule in hun hospitalisatieplan. Deze extra clausule dekt in geval van een ernstige ziekte de ambulante kosten zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de betreffende ziekte voor te komen op de lijst die in de hospitalisatie polisvoorwaarden wordt vermeld. Aangezien een hospitalisatieverzekering niet verplicht is, is het aan de verzekeringsmaatschappijen om zelf te bepalen welke ziekte zij opnemen in deze lijst. De gelimiteerde lijst van ernstige ziekten verschilt enigszins van verzekering tot verzekering. Lees meer...

De maximumfactuur (MAF) houdt medische kosten binnen de perken...

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig zorgt de ‘maximumfactuur’ (MAF) ervoor dat U of uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Lees meer...