Heeft U belangstelling voor één van onderstaande studies, neem dan contact op met:

Karen Roels

Gastro-enterologie

Universitair Ziekenhuis Gent | C. Heymanslaan 10 | 9000 Gent

T +32 9 332 03 33
karen.roels@uzgent.be

Laatste update: 28 februari 2023

Voor PBC, PSC en AIH

Q.RARE.LI

Binnen het onderzoeksproject Q.RARE.LI willen we de werkzaamheid van een nieuw psychosociaal ondersteuningsprogramma nagaan bij mensen met een auto-immuunleverziekte. Het programma moet patiënten helpen om beter met de ziekte om te gaan en wil hun levenskwaliteit verhogen.

Voorwaarden om deel te nemen

 • Je hebt primaire scleroserende cholangitis (PSC), primaire biliaire cholangitis (PBC) of auto-immuunhepatitis (AIH).
 • Je wil beter leren omgaan met jouw ziekte.
 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Je spreekt Nederlands.

Als je aan de studie deelneemt, krijg je een boekje met informatie en oefeningen. Je neemt het boekje zelfstandig door in zes weken tijd. Daarnaast zal een adviserende ervaringsdeskundige je telefonisch begeleiden. Je vult ook vragenlijsten in op drie momenten in de studieperiode.

Interesse of vragen? Mail naar janne.suykens@ugent.be.  

CONTACT

Karen Roels
Karen.roels@uzgent.be
Tel. 09 332 03 33

Delphine Muylaert
Delphine.muylaert@uzgent.be
Tel. 09 332 94 59

Ilse Senesael
ilse.senesael@uzgent.be
Tel. 09 332 57 07

Primaire Biliaire Cholangitis STUDIES

Dr. Falk – RDG-01/PBC

Dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 2, dosisbepalende studie waarin verschillende doses Rhudex-granulaat worden vergeleken met placebo bij de behandeling van primaire biliaire cholangitis

 • 18 – 74 jaar
 • ALP ≥ 1,5 x ULN
 • Stabiele dosis UDCA
 • Niet toegelaten: cirrose, FXR-agonist < 8W voor screening, wijziging dosis fibraten < 8W voor screening
 • Dubbelblinde fase gedurende 12 weken met randomisatie:
  • RhuDex granules 25mg 2x/dag
  • RhuDex granules 50mg 2x/dag
  • RhuDex granules 100mg 2x/dag
  • Placebo

Genkyotex - GSN000350

Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, adaptieve fase 2b/3 studie van setanaxib gedurende 52 weken met een verlengingsfase van 52 weken bij patiënten met primaire biliaire cholangitis en verhoogde leverstijfheid (TRANSFORM studie)

 • ≥ 18 jaar
 • ALP ≥ 1,67 x ULN
  • Fibroscan ≥ 8,8 kPa
 • Stabiele dosis UDCA of intolerant aan UDCA
 • Fibraten/OCA toegelaten (stabiele dosis > 3 maanden)
  • Niet toegelaten: cirrose
  • Leverbiopsie: optioneel
  • Dubbelblinde fase gedurende 52 weken met randomisatie (1:1:1):
   • Setanaxib 1200 mg/dag
   • Setanaxib 1600 mg/dag
   • Placebo

GSK – Glisten 212620

Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde, multicentrische fase III-studie in twee delen ter evaluatie van de werkzaamheid van linerixibat bij de behandeling van cholestatische pruritus bij deelnemers met primaire biliaire cholangitis (PBC).
18 – 80 jaar
Dagelijks jeuk ten gevolge van PBC
Stabiel dosis UDCA
Dubbelblinde fase gedurende 32 weken met linerixibat 40mg/placebo

Ter info: https://www.glistentrial.com/be-nl/over-pbc-jeuk

 

Primaire Scleroserende Cholangitis STUDIES

Pliant Therapeutics – PLN-74809-PSC 203

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, dosisbepalende, placebogecontroleerde fase 2a evaluatie van de veiligheid, verdraagzaamheid en farmacokinetiek van PLN-74809 bij deelnemers met primaire scleroserende cholangitis en vermoeden van leverfibrose (INTEGRIS studie)

· 18 – 75 jaar

ALP > 1,5 x ULN

· AST en ALT ≤ 5 x ULN

· Fibroscan ≥ 8 kPa en ≤ 14.4 kPa

· Indien UDCA: stabiele dosis < 25mg/kg/dag

· Indien IBD: coloscopie < 18 maanden voor screening

Dubbelblinde fase gedurende 12 weken met randomisatie:

PLN-74809 1x/dag

Placebo

 

Auto Immuun Hepatitis STUDIES

Novartis – CVAY736B2201

Een tweedelige gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische dosisbepalende en bevestigende studie ter beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van VAY736 bij patiënten met auto-immune hepatitis (AIH) die onvolledige respons hebben op of die intolerant zijn voor de standaardbehandeling

 • 18 – 75 jaar
 • Leverbiopsie binnen 6 maanden voor screening
 • Onvolledige respons op OF intolerantie voor standaardbehandeling
 • ALT ≥ 1.5 x ULN
 • Dubbelblinde fase gedurende 52 weken met randomisatie:
  • VAY736 5mg SC/4 weken
  • VAY736 50mg SC/4 weken
  • VAY736 300mg SC/4 weken
  • Placebo (24W), nadien VAY736 150 mg SC/4 weken (28W)