De maximumfactuur (MAF) houdt medische kosten binnen de perken

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig zorgt de ‘maximumfactuur’ (MAF) ervoor dat U of uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden.

Procedure

Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest.

Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw ziekenfonds.

Bedrag

Het bedrag van de MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF.

Er zijn speciale voorwaarden voor chronisch zieken.

Omwille van de complexiteit en omdat het hier ook handelt over geïndexeerde bedragen, verwijzen we graag naar het RIZIV voor meer gedetailleerde informatie. Ook de sociale dienst van uw ziekenfonds kan hier de nodige informatie over verstrekken, en dit rekening houden met uw persoonlijke situatie.