Dekt mijn hospitalisatieverzekering mijn ziekte als ernstige ziekte?

Bij ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak hoog op. Daarom voorzien mutualiteiten (christelijk, neutraal, socialistisch, liberaal of beroepsmutualiteiten) en ook verzekeringsmaatschappijen (bv Van Breda, Ethias, DKV, AG, KBC,…) een bijkomende clausule in hun hospitalisatieplan. Deze extra clausule dekt in geval van een ernstige ziekte de ambulante kosten zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de betreffende ziekte voor te komen op de lijst die in de hospitalisatie polisvoorwaarden wordt vermeld. Aangezien een hospitalisatieverzekering niet verplicht is, is het aan de verzekeringsmaatschappijen om zelf te bepalen welke ziekte zij opnemen in deze lijst. De gelimiteerde lijst van ernstige ziekten verschilt enigszins van verzekering tot verzekering.

Wat betreft leveraandoeningen is bij de meeste verzekeringen virale hepatitis opgenomen. Een levertumor wordt vervat in de dekking van kankers, die bijna in elke verzekeringspolis opgenomen is. Alle andere leveraandoeningen zijn meestal niet opgenomen in de limitatieve lijst van ernstige aandoeningen.

Tot op heden is bij onze vereniging nog geen verzekeringsmaatschappij bekend die auto-immuun ziekte van de lever op haar lijst van ernstige ziekte vermeldt. Indien U als lezer wel zo een maatschappij kent vernemen we dit graag. Het is echter wel zo dat een aantal verzekeringen een lijst hanteren waarbij lever cirrose vermeld wordt. Dus als door een auto-immuun ziekte in de lever reeds cirrose wordt vastgesteld kan deze ziekte eventueel wel in aanmerking komen voor deze extra clausule.

Het is dus verstandig bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering verschillende maatschappijen te vergelijken. Bovendien kan je voor het afsluiten van een hospitalisatieverzekering je medisch dossier ter evaluatie voorleggen.

Om ook PBC, PSC en AIH op deze lijsten te krijgen dient er met iedere maatschappij afzonderlijk overlegt te worden. Het is financieel onhaalbaar voor een verzekeringsmaatschappij de medische kosten van alle patiënten met een zeldzame ziekte die ook ernstig is te dekken. Verzekeringen zijn geen liefdadigheidsinstellingen en hebben ook als doel om winst te maken met de premies…

Daarom zijn er door de overheid wettelijke tussenkomsten bij ernstige medische aandoeningen geregeld via het RIZIV.

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Statuut Chronische aandoening via RIZIV. Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening. Dit wordt automatisch toegekend. Concreet betekent dit een verlaging van het remgeldplafond voor de maximumfactuur en de regeling betalende derde bij huisartsen, specialisten en tandartsen. (Regeling betalende derde: De patiënt betaald enkel het remgeld, het honorarium wordt rechtstreeks verrekend tussen arts en ziekenfonds.)

Zorgforfait: Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.