Covid-19 vaccinatieplanning voor leverpatiënten

Gepubliceerd op 7 januari 2021 om 13:14

Wij ontvingen al meermaals de vraag van onze leden of patiënten met een auto-immuunaandoening van de lever in aanmerking komen om eerder gevaccineerd te worden. Wij gingen alvast raad vragen bij prof. Pierre Van Damme van het Vaccinatie Trial Team & Infectieziektenepidemioloog. Het is onmogelijk om voor alle mogelijke ziekten en eventuele combinaties van verschillende ziekten een sluitende lijst te maken om te bepalen wie in aanmerking komt om eerder het vaccin te ontvangen. Er werd beslist om de ELZ, de eerste lijnzorg, dus je huisarts, hier autonoom over te laten beslissen.

Om duidelijk te stellen wat dit nu concreet voor ons betekent vroegen we advies aan prof. dr. F. Nevens die jullie ook kennen van onze rubriek FAQ. Als specialist op het domein van auto-immuunaandoeningen geeft hij aan dat patiënten met een geavanceerde leveraandoening hiervoor in aanmerking komen. Met andere woorden, indien er al sprake is van cirrose.

UPDATE 3 feb 2021:

De groep risicopatiënten worden uitgebreid naar de leeftijd van 18 tot 64 jaar.

Streefdoel is om vanaf midden februari te starten met het uitnodigen van de risicogroep. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dit nog enkele weken kan uitlopen.

Op basis van gegevens van de mutualiteiten kan men heel wat risicopatiënten identificeren. Deze informatie wordt afgeleid van de medicatie. Bvb insuline duidt op diabeet of beta-blockers duiden op hartproblemen. Voor kankerpatiënten bestaat er reeds een database. Sommige patiënten hebben hun medisch dossier ook toegankelijk gesteld waardoor de overheid over een extra bron beschikt. Al deze informatie wordt gebruikt om een Covid-vaccinatie database op te bouwen.

  • Op basis van deze informatie zal je als risicopatiënt een SMS, een mail of een brief ontvangen als uitnodiging voor de vaccinatie.

  • Je registreert je digitaal of telefonisch

  • Past het voorgesteld moment niet? Dan kan je een ander moment kiezen.

  • Reageer je niet, dan zal je door de gemeente opnieuw gecontacteerd worden.

BELANGRIJK VOOR ONS (Chronisch leverpatiënten): Een belangrijk aantal van ons zullen mogelijk niet voorkomen in de bovenvermelde gegevensbronnen omdat niet alle medicatie eenduidig wijst op een leveraandoening. Zo wordt bijvoorbeeld Urso ook toegediend aan patiënten met een minder ernstige aandoening. Bovendien hebben ook niet alle patiënten hun gegevens opengesteld. Hiervoor heeft de overheid voorzien dat de huisartsen alsnog een patiënt kunnen aanreiken als een risicopatiënt. Dit verloopt dan via het GMD (globaal medisch dossier). Concreet betekent dit dat je als chronisch leverpatiënt best je huisarts hierover aanspreekt. Indien je nog geen GMD hebt zal je huisarts dit alsnog moeten aanleggen.

UPDATE 18 jan 2021:

De hoge gezondheidsraad beschikt over een rapport dat beschrijft hoeveel Covid-19 patiënten met een onderliggende ziekte uiteindelijk wel of niet overleden zijn. Dit rapport beschrijft helaas niet de details van de aandoeningen. Dus ongeacht de conditie van de lever worden alle chronische leveraandoeningen onder één noemer behandeld. Ook voor andere ziekten beschikt men niet over alle details met gevolg dat we zo aan een totaal van 1.303.881 miljoen risicopatiënten komen. Hun aanbeveling is dan ook de volgende:

De HGR beveelt aan om op basis van de beschikbare gegevens en statistieken prioriteit te geven aan de volgende groepen voor vaccinatie tegen COVID-19:

  • Alle werknemers in de gezondheidssector om hun gezondheid en een functionerende gezondheidszorg veilig te stellen tijdens een mogelijke volgende COVID-19-golf of -pandemie

  • Iedereen boven de 65 jaar

  • Patiënten tussen 45 en 65 jaar met de volgende comorbiditeiten die het risico lopen om ernstige COVID-19 te ontwikkelen: obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen).

Een verdere prioritering binnen de bovengenoemde groepen kan worden overwogen als er slechts een beperkte hoeveelheid vaccin beschikbaar zou zijn.

Bron: https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad?keyword=vaccinatie

Op de website van de overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#doelgroep) lezen we dat dit advies ook wordt gevolgd. Je leest er ook dat voor GROEP 1b (kwetsbare mensen zonder acute medische problemen, maar met een hoog risico) de ELZ aan zet zijn. Hoe dit precies gaat verlopen is voor ons nog niet duidelijk, maar we houden jullie zeker op de hoogte. De juiste startdatum zal afhangen van de leveringen van het vaccin.

INITIEEL BERICHT:

Als leverpatiënt boven de 45 jaar heb je dus recht om eerder gevaccineerd te worden. Heb je twijfels, dan kan je best je huisarts hierover raadplegen, zij of hij kan op basis van jouw volledige dossier een beslissing vormen.

Voor alle duidelijkheid, dit bericht gaat over het eventueel eerder ontvangen van het vaccin als risicopatiënten. In een eerder bericht adviseert het ERN RARE-LIVER dat alle leverpatiënten zich best laten vaccineren.

De planning van de vaccinatie vind je terug op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.