Covid-19 Follow-up enquête

Gepubliceerd op 18 september 2022 om 14:35

Follow-up enquête: COVID-19 bij patiënten met auto-immuun leverziekten

 

Onderstaande vraag heeft ons bereikt via de ERN RARE LIVER (European Reference Network Rare Liver). Mogen wij jullie vragen deel te nemen aan deze enquête, dit in het belang van ons allemaal. Deze korte vragenlijst neem maar enkele minuutjes in beslag. Klik op de onderstaande link en selecteer rechts de gewenste taal.

 

 

 

Beste patiënten,

 

Dit is een online-enquête onder patiënten met auto-immuun hepatitis (AIH), primaire biliaire cholangitis (PBC), primaire scleroserende cholangitis (PSC) of een variantsyndroom. We willen onderzoeken hoeveel mensen met een auto-immuun leverziekte een infectie met COVID-19 hebben gehad, wat de impact is en welke factoren hen tegen infectie kunnen beschermen.

 

Wij vragen u deze enquête in te vullen, ook als u geen COVID-19 heeft gehad. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/followup_aild_covid

 

De enquête is anoniem. Met het beantwoorden van de vragen helpt u ons om beter te begrijpen wat de impact is van COVID-19 op auto-immuunziekten.

 

Hartelijk dank voor uw tijd!

 

Uw Europees referentienetwerk voor hepatologische ziekten (ERN RARE-LIVER)

 

Contactpersoon: ern.rareliver@uke.de

 

Website: https://rare-liver.eu/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.