Overlijden van onze voorzitter Nico Pillards

Gepubliceerd op 9 januari 2023 om 17:49Op woensdag 28 december moesten we met grote droefheid afscheid nemen van onze voorzitter Nico Pillards. Hij was één van de oprichters en drijvende krachten van onze patiëntenvereniging.

Samen met Anny Defosse, zijn echtgenote en eveneens een bestuurder van onze vereniging, vierde hij enkele maanden geleden nog hun 53 jarig huwelijk. Zijn gezin, 2 dochters en hun echtgenotes en zijn 5 kleinkinderen, betekenden alles voor hem. Nico zijn zorg voor anderen reikte nog verder. Als onderwijzer stond hij voor de klas in De Berk, een school voor buitengewoon basisonderwijs. Hij zette zich met hart en ziel in voor de leerlingen, maar ook voor zijn collega’s. Nico was actief bestuurslid van het COV Limburg, het Christelijk Onderwijzersverbond. Hij was er zelfs tijdens zijn pensioen nog steeds provinciaal secretaris.
In 2019 stond hij aan de wieg van onze vereniging. Na enkele samenkomsten van het kersverse bestuur was de Vlaamse PBC en PSC patiëntenvereniging een feit. Nico was er zich van bewust dat tijdens de Corona periode onze jonge vereniging actief door moest gaan. Tijdens deze periode was het belangrijk dat we onze leden goed bleven informeren over de maatregelen, eens te meer omwille van de bijzondere bezorgdheden van patiënten met een auto-immuun aandoening.
Tijdens onze wandeling in het Limburgse Bokrijk, een wandeling die hij zelf voor onze leden had georganiseerd, vertelde Nico dat hij in aanmerking kwam voor een levertransplantatie. Heel wat voorafgaande onderzoeken en een openhartoperatie waren noodzakelijk voordat er effectief een levertransplantatie kon uitgevoerd worden. Pas toen werd het voor ons als collega bestuursleden duidelijk hoe ernstig het gesteld was met de gezondheid van Nico. Om zijn omgeving niet bezorgd te maken vertelde hij immers niet veel over zijn eigen gezondheidstoestand maar hij informeerde altijd naar de gezondheid van anderen.
De eerste transplantatie verliep vlot en Nico nam zijn taak als voorzitter ook meteen weer op. Maar er ontwikkelde zich al snel problemen met de nieuwe lever. Stents om de afvoer van gal te bevorderen bleken niet te volstaan en een tweede transplantatie drong zich op. Ook deze operatie was geslaagd, maar bijkomende problemen bleven niet uit.
Op woensdag 21 december ontvingen wij het droevige nieuws dat onze voorzitter Nico, na een lange en moedige strijd, maandag 19 december 2022 in het UZ Leuven overleden is.
Het was een zware strijd, niet alleen voor Nico, ook voor zijn echtgenote Anny, de kinderen en kleinkinderen. Wij kunnen ons niet voorstellen wat zij hebben meegemaakt. Ups en downs, hoop en angst, vreugde en verdriet wisselden elkaar af.
Wij blijven Nico herinneren als een aimabele, zorgzame, correcte en vriendelijke voorzitter en vriend, en zullen zijn luisterend oor en bemiddelende woorden zeker missen.
Blij Nico gekend te hebben, het had wel langer mogen zijn, zullen wij trachten met hart en ziel zijn werk voor onze vereniging verder te zetten.
Wij bieden namens bestuur en al onze leden onze innige deelneming aan aan Anny, kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem lief had.

B.T.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.