Resultaten: Enquête Online-praatgroep

Gepubliceerd op 1 februari 2023 om 14:29

Tijdens Corona hebben velen van ons de weg gevonden naar online groepsgesprekken, meestal gewoon in familiekring, via een vereniging of via het werk. Voor ons, lotgenoten, kan dit ook een geweldige manier zijn om met elkaar in contact te komen. Via deze enquête wilden we graag bij jullie polsen of er voldoende belangstelling bestaat, en op welke ogenblikken dit voor de meesten zou passen.
Wij zullen voor onze eerste sessie rekening houden met de resultaten van deze enquête, maar tijdens ons eerste online-gesprek kunnen we zeker terug komen op de verdere aanpak. Alvast bedankt voor jullie feedback!

De resultaten

Is er belangstelling?

We ontvingen 19 reacties op de enquête, dit was minder dan verwacht. Hieruit zouden we kunnen besluiten dat de belangstelling voor een online gesprek eerder beperkt is. Maar 2 personen is al voldoende om een fijne babbel te hebben. Dus we gaan er zeker voor gaan.  

Van de 19 antwoorden die ons tot en met 31 januari hebben bereikt geeft een meerderheid te kennen dat zij misschien willen deelnemen. De vraag had waarschijnlijk wat gedetailleerder gemogen om een onderscheid te maken tussen:

  • de personen die niet zeker zijn of zij een deelname wel fijn zouden vinden, en dus eerst nog even willen afwachten of proeven
  • de personen die 'misschien' kozen omdat zij hiermee wilden aangeven dat de deelname afhangt van het tijdstip, maar zij zouden wel graag deelnemen als het past.
  • of personen die het gewoon nog niet weten

8 personen gaven aan belangstelling te hebben. 

 

Hoe lang mag zo een gesprek duren?

Als we de taart in bovenstaande figuur beschouwen mag zo een gesprek voor de meesten een uurtje duren. Bijna 1 op 3 wil het gesprek afronden op 30 minuten. Voor een eerste gesprek zullen we dan ook gaan voor een compromies van 45 minuten

 

Welk moment is het meest geschikt?

Dit is wel het moeilijkste stuk van de enquête. We willen graag een moment dat voor iedereen en altijd past. Dit gaat zeker niet lukken, daarvan getuigen de cijfers die wij van jullie ontvingen. Toch zien we een paar uitschieters om 15 uur  op dinsdag en donderdag. Maar deze uitschieters zitten vooral bij de personen die misschien hebben geantwoord. 20 uur is ook een uitschieter op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Op woensdag en donderdag hebben we ook het minste vermeldingen dat het niet past. 

Om een eerste keer zoveel mogelijk personen een kans te geven zijn volgende 2 momenten het meest geschikt: 

  • donderdag 15 uur
  • donderdag 20 uur

 

Bijkomende bemerkingen

1 persoon wil het graag laten afhangen van het onderwerp. In eerste instantie zullen we gewoon kennisgesprekken voeren. Van ons eerste gesprek zullen we waarschijnlijk veel leren en wat daaruit zal groeien is voor nu nog even koffiedik kijken. Uiteraard is het niet uitgesloten dat op termijn bepaalde onderwerpen vooraf aangekondigd kunnen worden.

1 persoon gaf 'misschien' aan en vermelde in de opmerking niet willen deel te nemen, maar had graag een soort verslag ontvangen. Wat we hiermee concreet gaan doen zal waarschijnlijk al meteen een onderwerp zijn van een eerste ontmoeting. Deze gesprekken worden geen vergaderingen, dus er zal ook standaard niet genotuleerd worden. Zo willen we de privacy van deelnemers garanderen. Dit sluit echter niet uit dat we tijdens de gesprekken kunnen besluiten dat een onderwerp aanleiding geeft tot acties buiten het gesprek. Bijvoorbeeld iemand brengt tijdens de babbel een leuke activiteit naar voren die we als vereniging zouden kunnen organiseren, hierover zullen we dan zeker berichten.

Reactie plaatsen

Reacties

Christiane Villegas
een jaar geleden

Laat het een interactief gesprek zijn. Het zou goed zijn om, als het er zich toe leent, de mogelijkheid te hebben om een bijkomstige opmerking te kunnen maken.