Nieuwe naam voor onze vereniging

Gepubliceerd op 29 april 2023 om 15:49

Nieuwe naam en een nieuwe voorzitter

Vanochtend, 29 april 2023, hielden we tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering onze vereniging opnieuw boven het doopfont. De oude naam 'Vlaamse PBC en PSC patiëntenvereniging' beschreef dan wel de ziekten waarvoor we initiëel instonden, maar na toevoeging van AIH patiënten moesten we de lijst van afkortingen uitbreiden met AIH.Een steeds wijzigende naam  is zeker niet makkelijk in  gebruik, moeilijk te onthouden en nog moelijker te vinden op het internet. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam die ookwel juist omschrijft waarvoor wij staan, maar die ons bovendien toelaat uit te breiden zonder de naam te wijzigen.

Jullie zagen al het nieuwe logo verschijnen, de nieuwe naam zat er al in verwerkt, maar vanaf nu is het officiëel. Vanochten werd de nieuwe naam unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. Ons kindje heet voortaan 'Mijnlever patiëntenvereniging zeldzame leverziekten' of kort 'Mijnlever'. in de komende weken zullen de website, onze sociale media en ook de verwijzingen op andere websites netjes aangepast worden. Ook zullen we onze bijhorende statuutwijziging en onze hoofdzetel wijziging zo spoedig mogelijk en binnen de verplichte termijn bij de ondernemingsrechtbank melden. Zo brengen we onze vereniging ook meteen in regel met de nieuwe VZW wetgeving die vanaf 1 januari 2024 zal gelden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd in de Kamer goedgekeurd op 28 februari 2019.
Na het overlijden van onze voorzitter Nico Pillards werd Bert Tomsin aangesteld als waarnemend voorzitter. Bij deze gelegenheid werd de functie van voorzitter weer opengesteld en heeft Bert met unaniem akkoord van de aanwezigen van de algemene vergadering de functie van voorzitter aanvaard.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.